Tenaga Pengajar Prodi Pendidikan Luar Sekolah

No Nama NIP Jabatan, Pangkat, Gol
1 Prof. Dr. Yoyon Suyono, MS. 19510122 197903 1 001 Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d
2 Dr. Sugito, MA. 19600410 198503 1 002 Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b
3 Dra. Nur Djazifah ER,M.Si 19540415 198103 2 001 Lektor Kepala, Pembina, IV/a
4 Dra. S. Wisni Septiarti, M.Si. 19580912 198702 2 001 Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/c
5 Al. Setya Rohadi, M.Kes. 19540703 198403 1 001 Lektor, Penata, III/c
6 Drs. RB Suharta, M.Pd 19600416 198603 1 002 Lektor Kepala, Pembina, IV/a
7 Drs. Hiryanto, M.Si 19650617 199303 1 002 Lektor Kepala, Pembina, IVa/a
8 Dr. Sujarwo, M.Pd. 19691030 200312 1 001 Lektor Kepala, Pembina, IV/a
9 Dr. Puji Yanti Fauziah,M.Pd. 19810213 200312 2 001 Lektor Kepala, Pembina, IV/a
10 Dr. Iis Prasetyo, M.M. 19800024 200501 1 002 Lektor, Penata Muda Tk. I/IIId
11 Dr. Entoh Tohani, M.Pd 19800512 200501 1 001 Lektor, Penata Tk I, III/d
12 Lutfi Wibawa, M.Pd 19780821 200801 1 006 Lektor, Penata Tk I, III/d
13 Tristanti, M.Pd 19890708 201404 2 001 Asisten Ahli, III/b
14 Fitta Ummaya Santi, M.Pd 19870328 201404 2 002 -
       

Klik di sini untuk Akun Sinta dan Google Schoolar Dosen PLS