Tenaga Pengajar Prodi Pendidikan Luar Sekolah

No Nama Dosen NIP Jabatan/Pangkat/golongan Bidang Keahlian Klik
1 Prof. Dr. Yoyon Suryono, MS 195101211979031001 Guru Besar    
2 Dr. Serafin Wisni Septiarti, M.Si. 195809121987022001 Lektor Kepala/IVc    
3 Dr. Sugito, MA 196004101985031002 Lektor Kepala/IVb    
4 Dr. Sujarwo, M.Pd. 196910302003121001 Lektor Kepala/IVb    
5 RB. Suharta, M.Pd. 196004161986031002 Lektor Kepala/IVa    
6 Hiryanto, M.Pd. 196506171993031002 Lektor Kepala/IVa    
7 Dr. Puji Yanti Fauziah, M.Pd. 198002132003122001 Lektor Kepala/IVa    
8 Lutfi Wibawa, M.Pd. 197808212008011006 Lektor/IIId    
9 Dr. Iis Prasetyo, MM 198009242005011002 Lektor/IIId    
10 Dr. Entoh Tohani, M.Pd. 198005122005011001 Lektor/IIId    
11 Tristanti, M.Pd. 198907082014042001 Lektor/IIIc    
12 Fitta Ummaya Santi, M.Pd. 198703282014042002 Asisten Ahli/IIIb    
13 Yudan Hermawan, M.Pd. 198903232019031009 Tenaga Pengajar    
14 Akhmad Rofiq, M.Pd. 199102092019031010 Tenaga Pengajar    
15 Arif Wijayanto, M.Pd. 199107032019031007 Tenaga Pengajar    
16 Erma Kusumawardani, M.Pd. 199406082019032024 Tenaga Pengajar    
17 Adin Ariyanti Dewi, M.Pd. 199407022019042020 Tenaga Pengajar    

 

Klik di sini untuk Akun Sinta dan Google Schoolar Dosen PLS